KCB 韓國大盤館
  
起亞汽車 > CARNIVAL99前 > 引擎
 
1000-1
引擎總成
1000
引擎修理包
1010-1
汽缸蓋 LH
1010-2
汽缸蓋 RH
1030
汽缸體
1040
油底殻及正時皮帶蓋
1100
曲軸及活塞
1200
凸輪軸及正時皮帶 LH
1200
凸輪軸及正時皮帶 RH
1400
油幫浦
1500
水箱散熱系統
1580
綜合皮帶調整軸承
1800
高壓線
1830
發電機
1840-1
起動馬達 KMC
3900
引擎腳 HMC
3900
引擎腳 KMC
     
 1 
  
品牌  
車種  
九大系統
請輸入零件編號或關鍵字: